1
Wpisz lub wybierz okres, w jakim zależysz zakończyć reklamę, w współzależności od momentu serwera z prowadzonej listy. Wpisz czy dobierz odpowiednią porę dnia, w jakiej planujesz rozpocząć reklamę, w współzależności od momentu serwera z reguły rozwijanej. Wpisz tekst, który planujesz wyświetlić za pomocą reklamy. Doskonała informacja nie jest ciężka do odczytania i stosuje pro

Comments

Who Upvoted this Story

Social Bookmarking Sites
Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments